dijous, 25 d’octubre de 2012

The daily adventure of Molly BrownLa activitat educativa que Un Racó de Món presenta, va destinada a alumnes de cicle mitjà. El que pretenem és educar als nens i nenes en l'ensenyament de l'anglès perquè pensem que l'aprenentatge des de ben petits afavorirà una comprensió en anys més tardans. Un del problema amb que es troben els mestres és que a les seves classes hi ha nens de tots els nivells, de manera que mentre que uns necessiten reforçar allò donat a classe, els altres poden avançar més en quant a continguts. És per això que hem creat aquesta activitat educativa, la qual s'adapta al nivell d'aprenentatge de l'alumne. El nivell en si de l'activitat és el corresponent al cicle que cursen en quant a vocabulari, però apareixen estructures més complexes que els alumnes amb més dificultats no podran seguir, de manera que seria una bona opció treballar els continguts a la mateixa aula amb els nens i nenes per tal que el mestre pugui guiar-los. 

El format que hem escollit per treballar la nostra activitat basada en l'aprenentatge de vocabulari en anglès (colors, animals, accions i emocions) ha estat una webquest, ja que ens interessava molt que els alumnes poguessin treballar els continguts per ells mateixos i en qualsevol moment o lloc. La webquest consta de diversos apartats de manera que es va introduint al alumne a poc a poc en els continguts i la tasca. També hi ha unes activitats proposades, les quals tenen un sistema d'avaluació, que hauran de servir perquè l'alumne pugui constatar si ha assolit els coneixements donats.


El contingut educatiu l'hem mostrat en forma de conte, ja que pensem que aquesta modalitat és una eina que permet arribar als nens, gràcies a la seva virtut de eina lúdica i motivadora, capacitat de transportar als nens a diferents móns, ajuda a adquirir conceptes, valor  i també té la capacitat d'aportar eines per a la vida. Així doncs, la nostra protagonista, la Molly Brown, la qual tindrà en tot el procés un paper destacat, farà un repàs de la rutina que segueix en un dia qualsevol.Per finalitzar us deixem la nostra webquest i esperem que sigui de molta utilitat a tothom qui vulgui emprar-la. Moltes gràcies i us desitgem una bona feina!

cyberbullying

L'assetjament escolar és un comportament prolongat d'insults, rebuig social, intimidació, burla i vetjacions que reben infants i adolescents per parts de companys. Quan aquest comportament es dóna mitjançant les TIC es denomina Ciberbulling.

Les noves tecnologies de la informació i la comunicació no sempre ens proporcionen avantatges. En molts casos els mateixos alumnes no són capaços de veure el poder que tenen a les seves mans i de les conseqüències que això pot portar. El Ciberbulling és una eina molt poderosa i cada vegada més utilitzada ja que les TIC són el pa de cada dia pels adolescents. Això fa que l'abast de l'assetjament sigui molt extens. A més a més aquest espai és molt desconeguts pels pares, i això provoca la incapacitat d'aquests per detactar els problemes que puguin tenir els seus fills. També és important que els professors tinguin cura de l'ambient de l'aula per no fomentar actituds d'assetjament. Actualment els professors estan rebent formació respecte aquestes problemàtiques i això ha d'ajudar a la detecció d'aquests conflictes a l'aula i fora d'ella.


 Un altre efecte que es detecta és el poder que la pantalla transmet als nens, i per altra banda, la desprotecció que els menors tenen en aquest casos de Ciberbulling. Aquesta desprotecció té la base en el sentiment de vergonya dels nens enfront les burles que reben. Els nens se senten culpables de tot allò que els hi passa i poden arribar a creure's tot allò de que se'ls acusa. Això doncs, la seva autoestima es pot veure molt danyada. 

En un món en el qual els nens des de ben petits tenen accés a les TIC, s'hauria de fomentar l'accés al coneixement sobre el poder que aquestes tecnologies tenen, tant el positiu com el negatiu. És important que sapiguen distingir entre aquelles pàgines web a les quals poden tenir lliure accés i aquelles que els perjudiquen i que no són aptes per a la seva edat. També és important que els nens estiguin informats d'aquelles accions que han de dur a terme si es troben en un cas d'assetjament per internet:
- No contestar a missatges que siguin un atac directe, i guardar-los com a prova.
- Parlar amb els pares o algú de confiança.
- Bloquejar el remitent i no seguir el joc.

L'ànsia de noves tecnologies i de nous mètodes de comunicació està causant l'augment de la falta de respecte vers els companys, propiciat moltes vegades per la manca de normes a la web i l'anonimat en que les persones poden emetre missatges. Molts nens es veu afectats de manera inconscient i això els hi causa danys irreversibles en la seva autoestima i ganes de viure. Aquests nens es troben inmersos en un problema que els supera i del qual no saben sortir. Per això cal fomentar el respecte cap als altres i cap a un mateix i no actuar de manera impulsiva o recargolada.
Malauradament no tots els finals són feliços ni tot té solució. De vegades casos de Ciberbulling no són detectats fins que la història ha arribat a la fi. Aquest és el cas de moltes persones, però una en concret. Volem deixar-voss aquest video, molt impactant, que ens produeix una gran tristesa, però que creiem es convenient perquè tant víctimes, agressors i entorn es conscienciïn sobre aquest  mal que ens afecta massa.
Per concloure amb el nostre reportatge us adjunten una presentació Slideshare sobre com actuar en cas de Ciberbulling destinada a nens d'entre 8 i 10 anys. Esperem que us pugui ajudar a conscienciar als vostres alumnes:divendres, 19 d’octubre de 2012

DARRERE ELS MURS...

...D'UNA ESCOLA.
De les escoles, dels instituts...Se'n parla del nivell dels seus estudiants, de la qualitat del professorat, dels seus projectes, de les seves expectatives...Què n'hi ha, d'aquells successos que semblen increïbles però que quan passen, incrèduls, pensem: "Realment poden arribar a passar coses així??"...?
Aquí us n'expliquem un de ben recent:


dijous, 4 d’octubre de 2012

Les TIC com a TAC


Pissarra Digital Interactiva
Avui en dia els educadors comptem amb una gran eina com són les Tecnologies de la Informació i la Comunicació per innovar i millorar les metodologies d'ensenyament. Aquestes noves maneres de fer ens han de capacitar per a augmentar la motivació i l'atenció dels nostres alumnes, és per això doncs, que diem que volem utilitzar les TIC com a Tecnologia de l'Aprenentatge Col·lectiu (TAC), ja que aquestes eines ens faciliten el procés d'aprenentatge-ensenyament dels nostres discents, però també de totes les persones que vulguin fer-ho.


Dins de l'ampli món de les TIC trobem un recurs que des de fa un temps està implantat a les nostres aules i que periòdicament va sofrint modificacions que en milloren la seva tecnologia i les seves possibilitats. Aquesta eina és la Pissarra Digital o PD i també la Pissarra Digital Interactiva o PDI. L'estructura d'aquestes pissarres és relativament simple, una pantalla o suport dur, un ordinador i un canó per a la projecció de la imatge en el suport.I en el cas de les PDI s'hi sumen diversos llapis especials els quals permeten interaccionar amb la pissarra. A banda d'això també és necessari disposar d'un espai que permeti una bona visibilitat i sonorització de cara als alumnes.
Pupitre Smartable

Actualment existeixen una gran varietat de marques destinades a la fabricació d'aquest tipus d'aparells tecnològics. Ara bé, una marca que destaca per la seva qualitat i per la incorporació amb les seves pissarres digitals d'un software anomenat Notebook el qual té un gran ventall de possibilitats d'interacció, és Smart. Aquest programa permet realitzar una gran quantitat de moviments. Cal destacar que aquest programa també es pot utilitzar en ordinadors. L'espai Smart conté una gran varietat de productes que es poden veure a la seva web, com per exemple el pupitre del futur:

Altres marques que comercialitzen PDI són: Mimio, Artigraf-Interwrite, Teambord (soditec) etc. 

Una altra manera d'aconseguir una PDI consisteix en reunir un ordinador, un projector i wiimote (comandament de la consola Wii). Aquest sistema funciona a través de bluetooh i infrarojos i permet tenir una Pissarra Digital Interactiva a un preu molt més econòmic. Aquest invent és obra de l'enginyer Johnny Chung Lee.
Voleu saber com aconseguir aquest sistema? Si és que sí cliqueu aquí.

Com hem dit abans aquest programa és molt complex i permet fer una gran varietat d'activitats. De fet, no només es pot treballar en la pàgina corresponent en el programa mateix sinó que hi ha una barra d'eines flotant que permet desenvolupar infinites funcions en qualsevol tipus de pàgina web, document Power Point, excel, word etc.
Aquests són alguns dels punts importants que cal tenir en compte per treballar amb aquest programa:
  •  Un llapis especial o bé el dit (o qualsevol altra part del cos) permet fer traços a la pantalla com si s'estigués utilitzant un llapis o retolador. El suport de la paret incorpora una superfície a la part inferior on s'hi poden recolzar els llapis i que en funció del lloc que aquest ocupin tindran un color o altre ja que en cada espai hi ha una led determinada que serà la causant del color vermell, blau, verd, groc del llapis.
  •  El programa conté diverses pàgines que s'ordenen en el mateix format de seqüències que les diapositives d'un Power Point. Hi ha la opció de suprimir la pàgina o de suprimir el text complet
  • El document es pot enviar com a correu electrònic, guardar com a PDF o qualsevol altre format. Permet recuperar apunts guardats d'una altra sessió, exportar documents a una pàgina web, etc
  • Es poden inserir imatges des d'un ordinador, un escàner o des de la càmera. Això és molt útil perquè permet veure a la pantalla documents en format paper de l'alumnat. A més, les imatges es poden copiar, enganxar, clonar, definir la seva transparència, variar el seu tamany, girar, blocar perquè no es moguin, marcar l'ordre en que volem que se situïn en el document, clonar infinitament, enllaçar-les a pàgines web o a pàgines del mateix fitxer de l'ordinador, afegir un so a la imatge, animar objectes mitjançant diferents entrades en pantalla...
  • El Notebook també ofereix altres aplicacions que permeten fer fotos instantànies a qualsevol fitxer o pàgina i després obrir-ho al Notebook com a foto, de fer i gravar videoconferències, crear graelles, utilitzar una cortina grisa per tal de que es mostri només allò que ens interessa, corregir paraules mal escrites, una galeria on hi ha diversos treballs ja editats sobre diferents temes curriculars, etc.Degut a la complexitat i a la importància que estan tenint les PDI, a la web s'explica de manera detallada el funcionament d'aquests programa i les possibilitats que ofereix en quant a crear activitats didàctiques. També  cal destacar que des d'ensenyament s'estan organitzant cursets de formació pel professorat perquè s'habituïn a aquesta nova tecnologia i l'incorporin en els seus mètodes de treball.
dilluns, 1 d’octubre de 2012

ACCIÓ, REACCIÓ...DIFUSIÓ

Ens trobem en una societat en constant canvi com a conseqüència de la presència de les noves tecnologies que avancen sense treva i canvien la nostra manera de comunicar-nos, a nivell interpersonal i global. Apareixen noves conformacions socials caracteritzades per la interactivitat i la combinació de diversos formats comunicatius, i d'aquesta manera, les relacions s'estableixen segons els centres d'interès de cadascú.
Tenim en mans el poder no només de rebre informació, sinó d'emetre-la. Compartir informació és una pràctica habitual, gairebé com respirar, de manera que tots passem a conformar una gran xarxa de comunicació.


Ara bé, de la mateixa manera que podem emetre i rebre informació, tenim la possibilitat de qüestionar-la, ja que no tot és el que sembla. No tota la informació que circula per internet és necessàriament verídica, ni tant sols les identitats que se'ns presenten. És a partir d'aquesta qüestió que pensem que caldria tenir un esperit crític i ser capaç de contrastar i seleccionar entre tot aquest cúmul d'informació.


                                Avenç d'un documental sobre el canvi que provoca internet com a mitjà de comunicació.Hi ha una gran diversitat de xarxes socials
Si posem el nostre punt de mira sobre les xarxes socials digitals (on acostuma a trobar-se la màxima polèmica), com ara Facebook, TwitterTuenti, entre d'altres, ens trobem davant d'una qüestió que pot condicionar fins i tot l'accés al món laboral.

¿Qui es planteja que fins i tot el seu futur cap pot veure les últimes publicacions del seu mur de Facebook sobre la farra de l'últim cap de setmana?

Això ens indueix a pensar que la majoria de gent no és plenament conscient del nivell de privacitat que té o podria tenir habilitat al seu perfil.Peter i Valentine Wiggin (El juego de Ender)

El juego de Ender (de l'autor de ciència-ficció Orson Scott Card), entre d'altres, posa sobre la taula que el poder ens el proporciona la informació i l'anonimat de qui l'emet. Aquesta novel·la (o saga de novel·les coneguda com ''La saga de Ender'') escrita el 1985 ja preveia l'impacte de la globalització de la informació a través de l'avenç tecnològic. Part del llibre ens explica com dos nens amb una intel·ligència extraordinària porten la política mundial cap a on volen per tal de provocar una revolució que canviarà radicalment el panorama político-social del planeta.

Aquesta obra de ciència-ficció serveix d'exemple del poder de mobilització i transformació de la nostra societat que tenen les noves tecnologies. Molts canvis socials i culturals ens han arribat pels avenços tecnològics. Els canvis en l'estil comunicatiu i la capacitat d'emetre missatges que arriben arreu del món han provocat més d'una vegada un gran moviment de masses a nivell nacional i mundial. Exemples d'aquests moviments són la manifestació al voltant del Congrés el passat 25 de setembre o el moviment dels Indignats conegut com 15-M.
Un gran poder comporta una gran responsabilitat. Un bon exemple n'és WikiLeaks, una inesgotable font d'informació confidencial i filtrada, la qual ha obert els ulls a part de la població i ha generat polèmiques a nivell mundial alhora que posava en alerta les autoritats dels governs implicats. Aquesta informació, que mou el món avui dia, ha esdevingut poder.

I nosaltres ens plantegem: ¿La permanent connexió que ens han facilitat les noves tecnologies, està de part nostra? Ens afavoreix realment? O anem directes cap a una generació de "cyborgs" sense relacions interpersonals directes? En emetre la informació, tenim el poder, però el donem als altres un cop l'hem compartit. És a les nostres mans ensenyar a futures generacions a ser plenament conscients de la responsabilitat que comporta utilitzar aquestes eines.
divendres, 21 de setembre de 2012

Heu trobat un racó de món


Benvinguts a Un racó de món.

Aquí trobareu un espai on passejar per tots els nostres raconets, nodrits d'il·lusió per aprendre i compartir tot allò que anem descobrint en aquest viatge dins el món de l'educació.

Esperem que els nostres raconets acabin sent també vostres.