dijous, 4 d’octubre de 2012

Les TIC com a TAC


Pissarra Digital Interactiva
Avui en dia els educadors comptem amb una gran eina com són les Tecnologies de la Informació i la Comunicació per innovar i millorar les metodologies d'ensenyament. Aquestes noves maneres de fer ens han de capacitar per a augmentar la motivació i l'atenció dels nostres alumnes, és per això doncs, que diem que volem utilitzar les TIC com a Tecnologia de l'Aprenentatge Col·lectiu (TAC), ja que aquestes eines ens faciliten el procés d'aprenentatge-ensenyament dels nostres discents, però també de totes les persones que vulguin fer-ho.


Dins de l'ampli món de les TIC trobem un recurs que des de fa un temps està implantat a les nostres aules i que periòdicament va sofrint modificacions que en milloren la seva tecnologia i les seves possibilitats. Aquesta eina és la Pissarra Digital o PD i també la Pissarra Digital Interactiva o PDI. L'estructura d'aquestes pissarres és relativament simple, una pantalla o suport dur, un ordinador i un canó per a la projecció de la imatge en el suport.I en el cas de les PDI s'hi sumen diversos llapis especials els quals permeten interaccionar amb la pissarra. A banda d'això també és necessari disposar d'un espai que permeti una bona visibilitat i sonorització de cara als alumnes.
Pupitre Smartable

Actualment existeixen una gran varietat de marques destinades a la fabricació d'aquest tipus d'aparells tecnològics. Ara bé, una marca que destaca per la seva qualitat i per la incorporació amb les seves pissarres digitals d'un software anomenat Notebook el qual té un gran ventall de possibilitats d'interacció, és Smart. Aquest programa permet realitzar una gran quantitat de moviments. Cal destacar que aquest programa també es pot utilitzar en ordinadors. L'espai Smart conté una gran varietat de productes que es poden veure a la seva web, com per exemple el pupitre del futur:

Altres marques que comercialitzen PDI són: Mimio, Artigraf-Interwrite, Teambord (soditec) etc. 

Una altra manera d'aconseguir una PDI consisteix en reunir un ordinador, un projector i wiimote (comandament de la consola Wii). Aquest sistema funciona a través de bluetooh i infrarojos i permet tenir una Pissarra Digital Interactiva a un preu molt més econòmic. Aquest invent és obra de l'enginyer Johnny Chung Lee.
Voleu saber com aconseguir aquest sistema? Si és que sí cliqueu aquí.

Com hem dit abans aquest programa és molt complex i permet fer una gran varietat d'activitats. De fet, no només es pot treballar en la pàgina corresponent en el programa mateix sinó que hi ha una barra d'eines flotant que permet desenvolupar infinites funcions en qualsevol tipus de pàgina web, document Power Point, excel, word etc.
Aquests són alguns dels punts importants que cal tenir en compte per treballar amb aquest programa:
  •  Un llapis especial o bé el dit (o qualsevol altra part del cos) permet fer traços a la pantalla com si s'estigués utilitzant un llapis o retolador. El suport de la paret incorpora una superfície a la part inferior on s'hi poden recolzar els llapis i que en funció del lloc que aquest ocupin tindran un color o altre ja que en cada espai hi ha una led determinada que serà la causant del color vermell, blau, verd, groc del llapis.
  •  El programa conté diverses pàgines que s'ordenen en el mateix format de seqüències que les diapositives d'un Power Point. Hi ha la opció de suprimir la pàgina o de suprimir el text complet
  • El document es pot enviar com a correu electrònic, guardar com a PDF o qualsevol altre format. Permet recuperar apunts guardats d'una altra sessió, exportar documents a una pàgina web, etc
  • Es poden inserir imatges des d'un ordinador, un escàner o des de la càmera. Això és molt útil perquè permet veure a la pantalla documents en format paper de l'alumnat. A més, les imatges es poden copiar, enganxar, clonar, definir la seva transparència, variar el seu tamany, girar, blocar perquè no es moguin, marcar l'ordre en que volem que se situïn en el document, clonar infinitament, enllaçar-les a pàgines web o a pàgines del mateix fitxer de l'ordinador, afegir un so a la imatge, animar objectes mitjançant diferents entrades en pantalla...
  • El Notebook també ofereix altres aplicacions que permeten fer fotos instantànies a qualsevol fitxer o pàgina i després obrir-ho al Notebook com a foto, de fer i gravar videoconferències, crear graelles, utilitzar una cortina grisa per tal de que es mostri només allò que ens interessa, corregir paraules mal escrites, una galeria on hi ha diversos treballs ja editats sobre diferents temes curriculars, etc.Degut a la complexitat i a la importància que estan tenint les PDI, a la web s'explica de manera detallada el funcionament d'aquests programa i les possibilitats que ofereix en quant a crear activitats didàctiques. També  cal destacar que des d'ensenyament s'estan organitzant cursets de formació pel professorat perquè s'habituïn a aquesta nova tecnologia i l'incorporin en els seus mètodes de treball.
3 comentaris: